Wednesday, 29 May 2019

Αγρυπνία για την

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019


Πρόσκληση στην Αγρυπνία για την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης κάθε 15 λεπτά για όλο το 24-ωρο.
 • Από το 1952 κάθε χρόνο και σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης που συμπίπτει με την Πανσέληνο στους Διδύμους. Μια παγκόσμια μέρα για προσευχή και διαλογισμό στην οποία άνθρωποι από διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις ενώνονται σε μια οικουμενική έκκληση προς το Θείο, χρησιμοποιώντας την Μεγάλη Επίκληση.
 • Ομάδες σε όλο τον κόσμο οργανώνουν συγκεντρώσεις γι αυτή την Ημέρα, προσκαλώντας άτομα καλής θέλησης να χρησιμοποιήσουν την Μεγάλη Επίκληση στις προσευχές και τον διαλογισμό τους. Η Αγρυπνία προσφέρεται σαν μια επιπλέον δυνατότητα σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.
 • Το 24-ωρο 17 Ιουνίου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών. Η Αγρυπνία καλύπτει αυτό το διάστημα.
 • Η ακόλουθη εφαρμογή για υπολογιστές μπορεί να κάνει υπενθύμιση ανά 15-λεπτο για όλη την περίοδο της Αγρυπνίας. Εγκατάσταση για IBM συμβατά PC και για χρήστες Mac.
 • Οι συμμετέχοντες (άτομα και ομάδες) δεσμεύονται να αφιερώσουν μια συγκεκριμένη 15-λεπτη περίοδο σε προσευχή ή διαλογισμό για έναν παγκόσμιο πολιτισμό συνεργασίας, δικαιοσύνης και ειρήνης. Κάθε 15-λεπτο αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των 15-λεπτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει.
Τρόπος συμμετοχής:
1. Επιλέγετε τον χρόνο συμμετοχής στην Αγρυπνία και συμμετέχετε, ατομικά ή με την ομάδα σας, εκφωνώντας τη Μεγάλη Επίκληση ανά δεκαπέντε λεπτά.
2. Έναρξη ακριβώς στο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση.
3. Νοερή σύνδεση με όσους συμμετέχουν την ίδια χρονική περίοδο και με όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί την Μεγάλη Επίκληση αυτή τη μέρα.
4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό.
5. Οραματισμός των ενεργειών της αγάπης και του φωτός που δημιουργούν νοητική - συναισθηματική κατανόηση και μια ατμόσφαιρα όπου οι ορθές σχέσεις μπορούν να ανθίσουν μέσα μας, στις κοινότητες, στους λαούς μας, στον κόσμο.
6. Χρήση της Μεγάλης Επίκλησης ακριβώς στη λήξη του 15-λεπτου. Καθώς γίνεται αυτό ας συλλογιστούμε τον ρυθμικό παλμό της επίκλησης να πλημμυρίζει τον πλανήτη.

Monday, 27 August 2018

Διεθνής Μέρα Ειρήνης

Αγρυπνία Διαλογισμού, Προσευχής και Επίκλησης.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Συμμετοχή στην Αγρυπνία

Νους και καρδιά να ακτινοβολήσουν στην Παγκόσμια Αγρυπνία Διαλογισμού και Προσευχής προς ενίσχυση της Διεθνούς Μέρας Ειρήνης, 2018.
 • Κάθε χρόνο τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν έκκληση σε άτομα και ομίλους καλής θέλησης να λάβουν μέρος σε αυτή τη σημαντική Διεθνή Μέρα με δραστηριότητες αφιερωμένες στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης και με την τήρηση μιας μέρας ανακωχής και μη βίας παγκοσμίως. Περισσότερα για τη Μέρα Ειρήνης και Πρωτοβουλία για την Ειρήνη.
 • Για να ενισχυθεί πνευματικά αυτή η Μέρα διάφορες οργανώσεις από ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών και άλλων παραδόσεων συντονίζουν, από το 2002, μια Αγρυπνία Διεθνούς Μέρας Ειρήνης προσκαλώντας τοπικούς φορείς και ομάδες να οργανώσουν αγρυπνίες σε σπίτια, τόπους λατρείας και χώρους πνευματικής δράσης.
 • Συμβάλλοντας σ' αυτή την παγκόσμια προσπάθεια ο όμιλος Intuition in Service συντονίζει, από το 2002, μια διεθνή αγρυπνία 24 ωρών στις 21 Σεπτεμβρίου με στόχο να ενώσει άτομα καλής θέλησης από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία ενός κλίματος όπου καρδιά και νους θα είναι εστιασμένα σ' ένα επερχόμενο πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης.

Ενεργειακός Παλμός Επίκλησης


Το 24-ωρο της 21ης Σεπτεμβρίου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών για κάθε ωριαία ζώνη του πλανήτη. Στόχος είναι να υπάρχει συμμετοχή από άτομα και ομάδες που θα αναλάβουν σε συγκεκριμένες 15-λεπτες περιόδους να κάνουν διαλογισμό ή προσευχή για έναν πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης. Κάθε 15-λεπτη περίοδος αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, ή της παγκόσμιας προσευχής "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στην Γη", ή οποιασδήποτε άλλης επίκλησης ή προσευχής για παγκόσμια ειρήνη κατά βούληση. Ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης θα διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε 15 λεπτά.

Γιατί συμμετέχουμε;


Με το να δηλώσουμε συμμετοχή αναλαμβάνουμε μια συνειδητή, σχεδιασμένη δέσμευση να τηρήσουμε την Αγρυπνία σε ορισμένες χρονικές περιόδους που επιλέγουμε. Με την εγγραφή δηλώνουμε και σε άλλους που θα διαλογίζονται την ίδια ώρα ότι συνδεόμαστε μαζί τους. Περισσότερα ...

Εύκολη εγγραφή


Οπου κι αν βρίσκεται κανείς στον κόσμο μπορεί να εγγραφεί στο δελτίο για την Αγρυπνία και να συμμετέχει σε όσα 15-λεπτα επιθυμεί. Μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικές χρονικές περιόδους, π.χ. 09:00 - 09:30, 12:00 - 13:00, 17:00 - 18:30. 19:00 - 19:15 κλπ. Στόχος είναι να εκφωνείται η επίκληση ανά 15-λεπτο. Περισσότερα ...

Τρόπος συμμετοχής:


1. Εγγραφή on line - λεπτομέρειες εδώ για οδηγίες σε περίπτωση τεχνικού λάθους.

2. Έναρξη ακριβώς στο επιλεγμένο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποια άλλη επίκληση ή προσευχή για παγκόσμια ειρήνη.

3Νοητική σύνδεση με όλους που την ίδια ώρα συμμετέχουν και με όσους κάνουν το ίδιο μέσα στο 24-ωρο σε όλο τον κόσμο.

4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό... αναγνώριση ότι κάθε άτομο έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης και καλής θέλησης.

5. Οραματισμός των ενεργειών αγάπης και φωτός που δημιουργούν ένα νοητικό και συναισθηματικό κλίμα κατανόησης στο οποίο μπορούν να ανθίσουν οι ορθές σχέσεις και η ειρήνη, μέσα μας, στις κοινότητες μας και στον κόσμο.

6. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποιας άλλης προσευχής κατά βούληση μέσα στο επιλεγμένο 15-λεπτο. Καθώς γίνεται αυτό, ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης πλημμυρίζει τη νοητική ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Monday, 14 May 2018

Αγρυπνία για την

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018


Πρόσκληση στην Αγρυπνία για την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης κάθε 15 λεπτά για όλο το 24-ωρο.
 • Από το 1952 κάθε χρόνο και σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης που συμπίπτει με την Πανσέληνο στους Διδύμους. Μια παγκόσμια μέρα για προσευχή και διαλογισμό στην οποία άνθρωποι από διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις ενώνονται σε μια οικουμενική έκκληση προς το Θείο, χρησιμοποιώντας την Μεγάλη Επίκληση.
 • Ομάδες σε όλο τον κόσμο οργανώνουν συγκεντρώσεις γι αυτή την Ημέρα, προσκαλώντας άτομα καλής θέλησης να χρησιμοποιήσουν την Μεγάλη Επίκληση στις προσευχές και τον διαλογισμό τους. Η Αγρυπνία προσφέρεται σαν μια επιπλέον δυνατότητα σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.
 • Το 24-ωρο 29 Μαΐου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών. Η ακριβής ώρα της πανσελήνου είναι 29 Μαΐου 16.20 Ελλάδος. Η Αγρυπνία καλύπτει αυτό το διάστημα.
 • Η ακόλουθη εφαρμογή για υπολογιστές μπορεί να κάνει υπενθύμιση ανά 15-λεπτο για όλη την περίοδο της Αγρυπνίας. Εγκατάσταση για IBM συμβατά PC και για χρήστες Mac.
 • Οι συμμετέχοντες (άτομα και ομάδες) δεσμεύονται να αφιερώσουν μια συγκεκριμένη 15-λεπτη περίοδο σε προσευχή ή διαλογισμό για έναν παγκόσμιο πολιτισμό συνεργασίας, δικαιοσύνης και ειρήνης. Κάθε 15-λεπτο αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των 15-λεπτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει.
Τρόπος συμμετοχής:
1. Επιλογή του χρόνου συμμετοχής στην Αγρυπνία και εγγραφή εδώ. Αν υπάρχει πρόβλημα εγγραφής απλώς δηλώνεται συμμετοχή στην Ημέρα, χωρίς εγγραφή. Με την εγγραφή το όνομα όποιου ατόμου ή ομάδας συμμετέχει εμφανίζεται σε ένα Κατάλογο Συμμετεχόντων που καλύπτει όλη την περίοδο. Έτσι μπορεί κανείς να συνδεθεί με όσους είναι καταχωρημένοι στην ίδια χρονική περίοδο.
2. Έναρξη ακριβώς στο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση.
3. Νοερή σύνδεση με όσους συμμετέχουν την ίδια χρονική περίοδο και με όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί την Μεγάλη Επίκληση αυτή τη μέρα.
4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό.
5. Οραματισμός των ενεργειών της αγάπης και του φωτός που δημιουργούν νοητική - συναισθηματική κατανόηση και μια ατμόσφαιρα όπου οι ορθές σχέσεις μπορούν να ανθίσουν μέσα μας, στις κοινότητες, στους λαούς μας, στον κόσμο.
6. Χρήση της Μεγάλης Επίκλησης ακριβώς στη λήξη του 15-λεπτου. Καθώς γίνεται αυτό ας συλλογιστούμε τον ρυθμικό παλμό της επίκλησης να πλημμυρίζει τον πλανήτη.

Saturday, 9 September 2017

Διεθνής Μέρα Ειρήνης

Αγρυπνία Διαλογισμού, Προσευχής και Επίκλησης.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμετοχή στην Αγρυπνία

Νους και καρδιά να ακτινοβολήσουν στην Παγκόσμια Αγρυπνία Διαλογισμού και Προσευχής προς ενίσχυση της Διεθνούς Μέρας Ειρήνης, 2017.
 • Κάθε χρόνο τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν έκκληση σε άτομα και ομίλους καλής θέλησης να λάβουν μέρος σε αυτή τη σημαντική Διεθνή Μέρα με δραστηριότητες αφιερωμένες στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης και με την τήρηση μιας μέρας ανακωχής και μη βίας παγκοσμίως. Περισσότερα για τη Μέρα Ειρήνης και Πρωτοβουλία για την Ειρήνη.
 • Για να ενισχυθεί πνευματικά αυτή η Μέρα διάφορες οργανώσεις από ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών και άλλων παραδόσεων συντονίζουν, από το 2002, μια Αγρυπνία Διεθνούς Μέρας Ειρήνης προσκαλώντας τοπικούς φορείς και ομάδες να οργανώσουν αγρυπνίες σε σπίτια, τόπους λατρείας και χώρους πνευματικής δράσης.
 • Συμβάλλοντας σ' αυτή την παγκόσμια προσπάθεια ο όμιλος Intuition in Service συντονίζει, από το 2002, μια διεθνή αγρυπνία 24 ωρών στις 21 Σεπτεμβρίου με στόχο να ενώσει άτομα καλής θέλησης από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία ενός κλίματος όπου καρδιά και νους θα είναι εστιασμένα σ' ένα επερχόμενο πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης.

Ενεργειακός Παλμός Επίκλησης


Το 24-ωρο της 21ης Σεπτεμβρίου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών για κάθε ωριαία ζώνη του πλανήτη. Στόχος είναι να υπάρχει συμμετοχή από άτομα και ομάδες που θα αναλάβουν σε συγκεκριμένες 15-λεπτες περιόδους να κάνουν διαλογισμό ή προσευχή για έναν πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης. Κάθε 15-λεπτη περίοδος αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, ή της παγκόσμιας προσευχής "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στην Γη", ή οποιασδήποτε άλλης επίκλησης ή προσευχής για παγκόσμια ειρήνη κατά βούληση. Ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης θα διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε 15 λεπτά.

Γιατί συμμετέχουμε;


Με το να δηλώσουμε συμμετοχή αναλαμβάνουμε μια συνειδητή, σχεδιασμένη δέσμευση να τηρήσουμε την Αγρυπνία σε ορισμένες χρονικές περιόδους που επιλέγουμε. Με την εγγραφή δηλώνουμε και σε άλλους που θα διαλογίζονται την ίδια ώρα ότι συνδεόμαστε μαζί τους. Περισσότερα ...

Εύκολη εγγραφή


Οπου κι αν βρίσκεται κανείς στον κόσμο μπορεί να εγγραφεί στο δελτίο για την Αγρυπνία και να συμμετέχει σε όσα 15-λεπτα επιθυμεί. Μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικές χρονικές περιόδους, π.χ. 09:00 - 09:30, 12:00 - 13:00, 17:00 - 18:30. 19:00 - 19:15 κλπ. Στόχος είναι να εκφωνείται η επίκληση ανά 15-λεπτο. Περισσότερα ...

Τρόπος συμμετοχής:


1. Εγγραφή on line - λεπτομέρειες εδώ για οδηγίες σε περίπτωση τεχνικού λάθους.

2. Έναρξη ακριβώς στο επιλεγμένο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποια άλλη επίκληση ή προσευχή για παγκόσμια ειρήνη.

3Νοητική σύνδεση με όλους που την ίδια ώρα συμμετέχουν και με όσους κάνουν το ίδιο μέσα στο 24-ωρο σε όλο τον κόσμο.

4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό... αναγνώριση ότι κάθε άτομο έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης και καλής θέλησης.

5. Οραματισμός των ενεργειών αγάπης και φωτός που δημιουργούν ένα νοητικό και συναισθηματικό κλίμα κατανόησης στο οποίο μπορούν να ανθίσουν οι ορθές σχέσεις και η ειρήνη, μέσα μας, στις κοινότητες μας και στον κόσμο.

6. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποιας άλλης προσευχής κατά βούληση μέσα στο επιλεγμένο 15-λεπτο. Καθώς γίνεται αυτό, ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης πλημμυρίζει τη νοητική ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Tuesday, 30 May 2017

Αγρυπνία για την

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017


Πρόσκληση στην Αγρυπνία για την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης κάθε 15 λεπτά για όλο το 24-ωρο.
 • Από το 1952 κάθε χρόνο και σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης που συμπίπτει με την Πανσέληνο στους Διδύμους. Μια παγκόσμια μέρα για προσευχή και διαλογισμό στην οποία άνθρωποι από διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις ενώνονται σε μια οικουμενική έκκληση προς το Θείο, χρησιμοποιώντας την Μεγάλη Επίκληση.
 • Ομάδες σε όλο τον κόσμο οργανώνουν συγκεντρώσεις γι αυτή την Ημέρα, προσκαλώντας άτομα καλής θέλησης να χρησιμοποιήσουν την Μεγάλη Επίκληση στις προσευχές και τον διαλογισμό τους. Η Αγρυπνία προσφέρεται σαν μια επιπλέον δυνατότητα σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.
 • Το 24-ωρο 9 Ιουνίου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών. Η ακριβής ώρα της πανσελήνου είναι 9 Ιουνίου 16.09 Ελλάδος. Η Αγρυπνία καλύπτει αυτό το διάστημα.
 • Η ακόλουθη εφαρμογή για υπολογιστές μπορεί να κάνει υπενθύμιση ανά 15-λεπτο για όλη την περίοδο της Αγρυπνίας. Εγκατάσταση για IBM συμβατά PC και για χρήστες Mac.
 • Οι συμμετέχοντες (άτομα και ομάδες) δεσμεύονται να αφιερώσουν μια συγκεκριμένη 15-λεπτη περίοδο σε προσευχή ή διαλογισμό για έναν παγκόσμιο πολιτισμό συνεργασίας, δικαιοσύνης και ειρήνης. Κάθε 15-λεπτο αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των 15-λεπτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει.
Τρόπος συμμετοχής:
1. Επιλογή του χρόνου συμμετοχής στην Αγρυπνία και εγγραφή εδώ. Αν υπάρχει πρόβλημα εγγραφής απλώς δηλώνεται συμμετοχή στην Ημέρα, χωρίς εγγραφή. Με την εγγραφή το όνομα όποιου ατόμου ή ομάδας συμμετέχει εμφανίζεται σε ένα Κατάλογο Συμμετεχόντων που καλύπτει όλη την περίοδο. Έτσι μπορεί κανείς να συνδεθεί με όσους είναι καταχωρημένοι στην ίδια χρονική περίοδο.
2. Έναρξη ακριβώς στο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση.
3. Νοερή σύνδεση με όσους συμμετέχουν την ίδια χρονική περίοδο και με όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί την Μεγάλη Επίκληση αυτή τη μέρα.
4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό.
5. Οραματισμός των ενεργειών της αγάπης και του φωτός που δημιουργούν νοητική - συναισθηματική κατανόηση και μια ατμόσφαιρα όπου οι ορθές σχέσεις μπορούν να ανθίσουν μέσα μας, στις κοινότητες, στους λαούς μας, στον κόσμο.
6. Χρήση της Μεγάλης Επίκλησης ακριβώς στη λήξη του 15-λεπτου. Καθώς γίνεται αυτό ας συλλογιστούμε τον ρυθμικό παλμό της επίκλησης να πλημμυρίζει τον πλανήτη.

Saturday, 3 September 2016

Διεθνής Μέρα Ειρήνης

Αγρυπνία Διαλογισμού, Προσευχής και Επίκλησης.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Συμμετοχή στην Αγρυπνία

Νους και καρδιά να ακτινοβολήσουν στην Παγκόσμια Αγρυπνία Διαλογισμού και Προσευχής προς ενίσχυση της Διεθνούς Μέρας Ειρήνης, 2016.
 • Κάθε χρόνο τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν έκκληση σε άτομα και ομίλους καλής θέλησης να λάβουν μέρος σε αυτή τη σημαντική Διεθνή Μέρα με δραστηριότητες αφιερωμένες στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης και με την τήρηση μιας μέρας ανακωχής και μη βίας παγκοσμίως. Περισσότερα για τη Μέρα Ειρήνης και Πρωτοβουλία για την Ειρήνη.
 • Για να ενισχυθεί πνευματικά αυτή η Μέρα διάφορες οργανώσεις από ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών και άλλων παραδόσεων συντονίζουν, από το 2002, μια Αγρυπνία Διεθνούς Μέρας Ειρήνης προσκαλώντας τοπικούς φορείς και ομάδες να οργανώσουν αγρυπνίες σε σπίτια, τόπους λατρείας και χώρους πνευματικής δράσης.
 • Συμβάλλοντας σ' αυτή την παγκόσμια προσπάθεια ο όμιλος Intuition in Service συντονίζει, από το 2002, μια διεθνή αγρυπνία 24 ωρών στις 21 Σεπτεμβρίου με στόχο να ενώσει άτομα καλής θέλησης από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία ενός κλίματος όπου καρδιά και νους θα είναι εστιασμένα σ' ένα επερχόμενο πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης. Λεπτομέρειες για συμμετοχή εδώ.

Ενεργειακός Παλμός Επίκλησης

Το 24-ωρο της 21ης Σεπτεμβρίου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών για κάθε ωριαία ζώνη του πλανήτη. Στόχος είναι να υπάρχει συμμετοχή από άτομα και ομάδες που θα αναλάβουν σε συγκεκριμένες 15-λεπτες περιόδους να κάνουν διαλογισμό ή προσευχή για έναν πολιτισμό ειρήνης και καλής θέλησης. Κάθε 15-λεπτη περίοδος αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, ή της παγκόσμιας προσευχής "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στην Γη", ή οποιασδήποτε άλλης επίκλησης ή προσευχής για παγκόσμια ειρήνη κατά βούληση. Ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης θα διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάθε 15 λεπτά.

Γιατί συμμετέχουμε;

Με το να δηλώσουμε συμμετοχή αναλαμβάνουμε μια συνειδητή, σχεδιασμένη δέσμευση να τηρήσουμε την Αγρυπνία σε ορισμένες χρονικές περιόδους που επιλέγουμε. Με την εγγραφή δηλώνουμε και σε άλλους που θα διαλογίζονται την ίδια ώρα ότι συνδεόμαστε μαζί τους. Περισσότερα ...

Εύκολη εγγραφή

Οπου κι αν βρίσκεται κανείς στον κόσμο μπορεί να εγγραφεί στο δελτίο για την Αγρυπνία και να συμμετέχει σε όσα 15-λεπτα επιθυμεί. Μπορεί επίσης να επιλέξει διαφορετικές χρονικές περιόδους, π.χ. 09:00 - 09:30, 12:00 - 13:00, 17:00 - 18:30. 19:00 - 19:15 κλπ. Στόχος είναι να εκφωνείται η επίκληση ανά 15-λεπτο. Περισσότερα ...

Τρόπος συμμετοχής:

1. Εγγραφή on line - λεπτομέρειες εδώ για οδηγίες σε περίπτωση τεχνικού λάθους.
2. Έναρξη ακριβώς στο επιλεγμένο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποια άλλη επίκληση ή προσευχή για παγκόσμια ειρήνη.

3Νοητική σύνδεση με όλους που την ίδια ώρα συμμετέχουν και με όσους κάνουν το ίδιο μέσα στο 24-ωρο σε όλο τον κόσμο.

4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό... αναγνώριση ότι κάθε άτομο έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης και καλής θέλησης.

5. Οραματισμός των ενεργειών αγάπης και φωτός που δημιουργούν ένα νοητικό και συναισθηματικό κλίμα κατανόησης στο οποίο μπορούν να ανθίσουν οι ορθές σχέσεις και η ειρήνη, μέσα μας, στις κοινότητες μας και στον κόσμο.

6. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης, "Είθε η Ειρήνη να Επικρατήσει στη Γη" ή κάποιας άλλης προσευχής κατά βούληση μέσα στο επιλεγμένο 15-λεπτο. Καθώς γίνεται αυτό, ο ρυθμικός παλμός της επίκλησης πλημμυρίζει τη νοητική ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Τεχνικές δυσκολίες στην εγγραφή;

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην εγγραφή ή για την επισκόπιση άλλων ατόμων και ομίλων που συμμετέχουν ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ.

Wednesday, 11 May 2016

Αγρυπνία για την

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016


Πρόσκληση στην Αγρυπνία για την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης. Εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης κάθε 15 λεπτά για όλο το 24-ωρο.
 • Από το 1952 κάθε χρόνο και σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης που συμπίπτει με την Πανσέληνο στους Διδύμους. Μια παγκόσμια μέρα για προσευχή και διαλογισμό στην οποία άνθρωποι από διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις ενώνονται σε μια οικουμενική έκκληση προς το Θείο, χρησιμοποιώντας την Μεγάλη Επίκληση.
 • Ομάδες σε όλο τον κόσμο οργανώνουν συγκεντρώσεις γι αυτή την Ημέρα, προσκαλώντας άτομα καλής θέλησης να χρησιμοποιήσουν την Μεγάλη Επίκληση στις προσευχές και τον διαλογισμό τους. Η Αγρυπνία προσφέρεται σαν μια επιπλέον δυνατότητα σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.
 • Το 24-ωρο 21 Μαΐου χωρίζεται σε περιόδους 15 λεπτών. Η ακριβής ώρα της πανσελήνου είναι 21 Μαΐου 21.16 GMT. Η Αγρυπνία καλύπτει αυτό το διάστημα.
 • Η ακόλουθη εφαρμογή για υπολογιστές μπορεί να κάνει υπενθύμιση ανά 15-λεπτο για όλη την περίοδο της Αγρυπνίας. Εγκατάσταση για IBM συμβατά PC και για χρήστες Mac.
 • Οι συμμετέχοντες (άτομα και ομάδες) δεσμεύονται να αφιερώσουν μια συγκεκριμένη 15-λεπτη περίοδο σε προσευχή ή διαλογισμό για έναν παγκόσμιο πολιτισμό συνεργασίας, δικαιοσύνης και ειρήνης. Κάθε 15-λεπτο αρχίζει και τελειώνει με την εκφώνηση της Μεγάλης Επίκλησης. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των 15-λεπτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει.
Τρόπος συμμετοχής:
1. Επιλογή του χρόνου συμμετοχής στην Αγρυπνία και εγγραφή εδώ. Αν υπάρχει πρόβλημα εγγραφής απλώς δηλώνεται συμμετοχή στην Ημέρα, χωρίς εγγραφή. Με την εγγραφή το όνομα όποιου ατόμου ή ομάδας συμμετέχει εμφανίζεται σε ένα Κατάλογο Συμμετεχόντων που καλύπτει όλη την περίοδο. Έτσι μπορεί κανείς να συνδεθεί με όσους είναι καταχωρημένοι στην ίδια χρονική περίοδο.
2. Έναρξη ακριβώς στο 15-λεπτο με την Μεγάλη Επίκληση.
3. Νοερή σύνδεση με όσους συμμετέχουν την ίδια χρονική περίοδο και με όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί την Μεγάλη Επίκληση αυτή τη μέρα.
4. Στοχασμός πάνω στην ανάγκη που έχει η ανθρωπότητα για φως, αγάπη και πνευματικό σκοπό.
5. Οραματισμός των ενεργειών της αγάπης και του φωτός που δημιουργούν νοητική - συναισθηματική κατανόηση και μια ατμόσφαιρα όπου οι ορθές σχέσεις μπορούν να ανθίσουν μέσα μας, στις κοινότητες, στους λαούς μας, στον κόσμο.
6. Χρήση της Μεγάλης Επίκλησης ακριβώς στη λήξη του 15-λεπτου. Καθώς γίνεται αυτό ας συλλογιστούμε τον ρυθμικό παλμό της επίκλησης να πλημμυρίζει τον πλανήτη.